Kancelarie Prawne – główny odbiorca usług tłumaczeniowych


Biuro specjalizuje się w profesjonalnych tłumaczeniach, których odbiorcą są klienci kancelarii prawnych. Nad projektami pracują eksperci w swojej dziedzinie, tłumacze wyróżniający się wybitną znajomością obowiązującej terminologii prawniczej – tłumacze przysięgli oraz tłumacze-specjaliści z ogromnym dorobkiem tłumaczeniowym w wybranych dziedzinach prawa. Bezpieczeństwo powierzonych, poufnych dokumentów jest dla nas sprawą priorytetową.

Kompleksowa obsługa


Przewagą biura jest kompleksowa, skuteczna obsługa kancelarii prawnych znajomość branży oraz terminologii specjalistycznej. Nasze projekty tłumaczeniowe realizowane na potrzeby kancelarii prawnych dotyczą między innymi poniższych obszarów:


 • Rynków kapitałowych (IPO, emisja obligacji, raporty giełdowe spółek)
 • Bankowości i finansów (sprawozdania finansowe, umowy nabycia/sprzedaży aktywów finansowych, umowy o zarządzanie ryzykiem walutowym)
 • Budownictwa (umowy budowlane w oparciu o standardy FIDIC, umowy podwykonawcze, umowy sprzedaży nieruchomości, umowy najmu oraz dzierżawy, umowy hipoteczne)
 • Obsługa procesu inwestycyjnego (umowy o prace projektowe, umowy z dostawcami i podwykonawcami, umowy o generalne wykonawstwo, umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego)
 • Energetyki (umowy o przyłączanie do sieci, umowy dystrybucji paliw i energii, umowy dotyczące parków wiatrowych)
 • Fuzji, przejęć i restrukturyzacji (dokumentacja due dilligence, umowy joint-venture, umowy wspólników)
 • Handlu międzynarodowego (umowy handlowe, dokumenty celne, umowy na podstawie regulacji Incoterms (CIF i FOB), umowy sprzedaży, dostawy i zamiany towarów, umowy transportu międzynarodowego)
 • Ochrony środowiska (analizy oraz opinie prawne, gospodarka odpadami, dokumenty zgodności)
 • Podatków (dokumentacja transakcyjna, opinie podatkowe, skargi kasacyjne, umowy zbycia udziałów, dokumentacja związana z wehikułami podatkowymi)
 • Prawa pracy (dokumentacja pracownicza, regulaminy wynagradzania, polityki firmowe, plany emerytalne, umowy o pracę, o współpracę, kontrakty, rozwiązywania stosunku pracy, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowanie poufności)
 • Regulacji antymonopolowych i prawa konkurencji (korespondencja z UOKiK, wnioski koncentracyjne, postępowanie antymonopolowe, nadużywanie pozycji dominującej)
 • Sporów sądowych (postępowanie arbitrażowe międzynarodowe)
 • Zamówień publicznych (dokumentacja przetargowa, odpowiedzi na wezwania zamawiającego, umowy o zamówienia publiczne)
 • Własności intelektualnej (prawa do znaków towarowych, prawa autorskie, ochrona wzorów użytkowych, patenty)
 • Prawo spółek (umowy spółek, statuty, regulaminy, wpisy do KRS, akty założycielskie)

Produkt finalny


Biuro dostarcza usługę i produkt o najwyższej jakości. Projekty zawsze wykonywane są terminowo i z zaangażowaniem zespołu specjalistów. Każdy realizowany przez nas projekt podlega ścisłemu nadzorowi merytorycznemu i rygorystycznemu procesowi kontroli, jakości i weryfikacji. Nad ostatecznym kształtem dokumentów czuwają zatrudnieni weryfikatorzy, dla których język przekładu jest językiem ojczystym.


Czas to pieniądz... Wykorzystanie nowoczesnej technologii CAT, zaangażowanie ludzi, dla których praca jest pasją, błyskawiczny przepływ dokumentów i informacji pomiędzy klientem a biurem, umożliwienie klientowi kontrolowania kosztów związanych z projektem - wszystko to pozwala maksymalnie skrócić czas potrzebny na uzyskanie, gotowego, niewymagającego poprawek produktu.